News O kreskach O klubie Kadra Liga Statystyki Pary SDI Inne Baza TLK Archiwum Download Linki

 

 

 

Obecnie TSK Walenie nie biorą udziału w rozgrywkach Toruńskiej Ligi Kreskowej.

W zespole Walenii w ciągu całej historii występowali następujący zawodnicy:

- Peter Czene

- Lionel van Praag

- Mark Ulatsson

- Mario Kassini

- Mały Choi

- Zbotschislav Sylvanoff

- Patrick Ulatsson

- Michal Holub

- Jason Mason

- Toni Uchylak

- Eric Duke

- Mario Goobe

- Luc Larsen

- Mila Preclov

- Lew Tow Stoy

- Peter Cartman

- Andreas Roddick

- George Speed

- Per Kolofsson

- Alessandro Nesta

- Pecet

- George Blant

- Kai Kokaina

- Mikael Dudi

- Mietek Żul

- Mark Petersen

- Martin Guzixon

- Filipo Babene

- Petr Holub

- Gall Anonim

- Chrstis Gooreanu

- Hans Andersen

- Xavier Romario

- Senior Seniorovski

- Matthew Holderr

- Pablo Werter

- Lukas

- Christofer Studzin

- Ondrej Demovsky

- Arasini Sepcolini

- Bastian Sanders

 

 

Po sezonie wiosna 2008 Toruńska Liga Kreskowa została zawieszone na 3 lata. Po wznowieniu rozgrywek w 2011 roku Walenie nie wystawiły już drużyny do rozgrywek.

Po sezonie zima 07/08 z klubu odeszli: Arasini Sepcolini, Ondrej Demovsky, Lukas Lukasinski (wszyscy GGP)

Po sezonie zima 07/08 do klubu doszedł Bastian Sanders

Po sezonie wiosna 2007 z klubu odeszli: Gall Anonim (Vakevatarna), Matthew Holderr, Hans Andersen, Chrstis Gooreanu, Mietek Żul, Toni Uchylak

Po sezonie wiosna 2007 do klubu doszli: Arasini Sepcolini, Ondrej Demovsky, Pablo Werter, Christofer Studzin, Lukas Lukasinski (wszyscy GGP)

Po sezonie zima 06/07 z klubu odszedł: Mikael Dudi

Po sezonie zima 06/07 do klubu doszli: Matthew Holderr (wychowanek), Xavier Romario (Ormo), Senior Seniorovski

Po sezonie wiosna 2006 z klubu odszedł Pecet (skończył karierę)

Po sezonie wiosna 2006 do doszedł Hans Andersen (wychowanek)

Po sezonie zima 05/06 z klubu nikt nie odszedł

Po sezonie zima 05/06 do klubu doszli: Andreas Roddick, Gall Anonim (obaj Vildpiggarna), Chrstis Gooreanu(Ormo)

Po sezonie wiosna 2005 z klubu odeszli: Filipo Babene (powrócił do Rayasarny), Martin Guzixon

Po sezonie wiosna 2005 do klubu doszli: Michal Holub, Petr Holub, Toni Uchylak, Mario Goobe (wszyscy Eastogarna), Lionel van Praag (Vakevatarna)

Po sezonie zima 04/05 z klubu odszedł Mario Goobe (Eastogarna)

Po sezonie zima 04/05 do klubu doszli: Mark Petersen (Avesta), Martin Guzixon (Eastogarna), Filipo Babene (wypożyczony z Rayasarny)

Po sezonie wiosna 2004 z klubu odeszli: Andreas Roddick (Eastogarna), Alessandro Nesta (Rayasarna) i George Speed (wyjechał do USA)

Po sezonie wiosna 2004 do klubu nikt nie doszedł

Po sezonie zima 03/04 z klubu ubyli: Per Kolofsson (Avesta), Eric Duke (Eastogarna) i Jason Mason (skończył karierę)

Po sezonie zima 03/04 do klubu doszedł: Mietek Żul (wychowanek)

Po sezonie wiosna 2003 z klubu ubyli: Luc Larsen (koniec kariery), Mark Ulatsson (Eastogarna), Zbotchislav Sylvanoff (Vildpiggarna)

Po sezonie wiosna 2003 do klubu doszli: Pecet, Mikael Dudi, Kai Kokaina, Alessandro Nesta, George Blant (wszyscy wychowankowie)

Po sezonie zima 02/03 z klubu ubyli: Peter Cartman (wcześniej Cing Noch Jang - do TK Jaja), Mila Preclov, Lew Tow Stoy (oboje skończyli kariery)

Po sezonie zima 02/03 do klubu doszli: Per Kolofsson (z Bedrageri), Andreas Roddick, George Speed (oboje wychowankowie) 

Po sezonie wiosna 2002 z klubu ubyli: Michal Holub, Toni Uchylak (obaj do Eastogarny), Mały Choi, Patrick Ulatsson (oboje skończyli kariery) 

Po sezonie wiosna 2002 do klubu doszli: Luc Larsen (z Eastogarny), Mila Preclov, Eric Duke, Cing Noch Jang, Lew Tow Stoy, Mario Goobe (wszyscy wychowankowie klubu)